BEKALAN LUKISAN KEJURUTERAAN UNTUK PELAN ANODIZING YANG BARU SECARA AUTOMATIK.