ทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

RST – GE – 1


เครน TRASLOTWIN


ประตูในการประหยัดพลังงาน 


ANODIC BARS คอนแทค คลีนเนอร์ MODEL: AGE BCC-01


ถังประหยัดพลังงานคูลลิ่งออกไซด์


ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพอุณหภูมิถังของออกไซด์โดย GE – T- SAVE v.s.c. 

ระบบคอนโทรลด้วยคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบหมุนเวียนน้ำเย็นที่มาจากแทงค์น้ำในโรงชุบซึ่งปริมาณน้ำนั้นสามารถควบคุมได้ให้เหมาะสมตามแอมป์ที่จ่าย

โมเดลนี้จะมีหลักการทำงานโดยควบคุมปั้มและอุณหภูมิที่เหาะสมโดยจะมีผู้ควบคุมเครื่องอีกที

เราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้สำหรับความอุณหภูมิที่มีปฎิกริยากับสารละลายในแทงค์อโนไดซ์จากค่าของการวิเคราะห์แอมป์ในแต่ละตัวถัง  ปั้มหมุนเวียนจะมีหน้าที่ส่งไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้พอดีกับแทงค์น้ำเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ปกติ 

ข้อดีหลักคือ :
ข้อดีหลักคือ การควบคุมอุณหภูมิ เนื่องจากอุณหภูมินั้นมีผลต่อรูพรุนออกไซด์ซึ่งส่งผลต่อความสม่ำเสมอของสี และ การลดการหมุนเวียนของน้ำเย็นจะช่วยลดพลังงานของเครื่องทำความเย็นได้